Cilt 4, Sayı 8 (2014)

Akademi ve Bilgi Üretimi Dosyası

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Doktora Tezi Hazırlamada Ana Yönelimler PDF
Yusuf Alpaydın, Mahmut Hakkı Akın 1-28
Bilginin Reorganizasyonu ve Üniversite: Yeni Bir Arayış Üzerine Bir Çerçeve PDF
Hediyetullah Aydeniz 29-56
Bilim Devrimi Kavramı ve Osmanlı Devleti PDF
Mehmet Aysoy 57-86
Bir Nahiv Eseriyle Kişilik İnşasının İmkânı: el-‘Avâmil Örneği PDF
Osman Yılmaz 87-108
Uluslararası İlişkilerde Siyasi Tarih Öğretimi: Türkiye Örneği PDF
İsmail Köse 109-135
1953 Göçü Sonrası Yücelcilerin Memleket/Yugoslavya ve Ana Vatan/Türkiye Algıları PDF
Berrin Çalışkan 137-162

Değerlendirme Makaleleri

Aydınlar, Akademisyenler ve Entelektüeller: Savaş Bitti Şiirine Farklı Bir Bakış PDF
Mehmet Zahit Tiryaki 163-187
Siyasal Kültür, Üniversite ve Akademik Özgürlük PDF
Veysel Gökbel, Fatma Nevra Seggie 189-196
"Liberal Otonomi" ve "Gelenek" Arasında Üniversite Eğitimi PDF
Ömer Taşgetiren 197-206

Değerlendirmeler

The indispensable university: Higher education, economic development and the knowledge economy PDF
Halil İbrahim Erol 207-211
Thinking about higher education PDF
Selami Kardaş 212-215
Sosyal bilimcilerin yazma çilesi (Yazımın sosyal organizasyonu kuramı) PDF
Sedat Gencer 216-219
Islamic schools in the Modern Turkey, faith, politics, and education PDF
Mustafa Gündüz 219-226
Müşterek râvi teorisi ve tenkidi PDF
Rahile Kızılkaya Yılmaz 227-230
Klasik Türk edebiyatında alegori PDF
Goncagül Erdoğdu 230-234
Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East PDF
Muharrem Eksi 234-241
Ulusların düşüşü: Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri PDF
Adem Levent 242-245
A history of ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century PDF
Üzeyir Serdar Serdaroğlu 246-251
Anarşizm: Unutulmuş olanı hatırlamak PDF
Abdullah Said Can 252-256


ISSN: 2146-7099