Cilt 3, Sayı 6 (2013)

Tarimyazımında Avrupamerkezcilik Özel Sayısı

İçindekiler

Makaleler

Batılı Bilgi, Pozitivizm ve Felsefe Çerçevesinde Avrupamerkezci Tarih Anlayışının Temelleri PDF
Doğan Özlem 7-24
“Ödünç Mekân”ın Dışında: Yirmi birinci Yüzyılda Çokkültürcü Söylem ve Tarihyazımı PDF
Nilgün Anadolu Okur 25-48
Avrupamerkezciliği Eleştirmek: Çıkmazlar ve Alternatif Bakışlar PDF
Kerem Karaosmanoğlu, Defne Karaosmanoğlu 49-68
Tarih ve Bilgi: Sahih Failliğin Yeniden Kazanımı İçin Bir Çıkış PDF
Elyesa Koytak 69-85
Avrupa Düşüncesinin Tali Unsurları: Kölelik ve Sömürgecilik PDF
Sezai Ozan Zeybek 87-106
Uluslararası Politika ve Avrupamerkezci Tarihyazımı PDF
Davut Ateş 107-133
Türk Modernleşmesi Literatürünün Avrupamerkezcilik Penceresinden Değerlendirilmesi PDF
İsmail Çağlar 135-153
Az Gelişmişlik, Geri Kalmışlık ve Kalkınma: İsmail Cem Örneğinde 1960’lı Yıllarda Solun Tarih Kurgusu PDF
Sedat Gencer 155-191
Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Avrupamerkezcilik PDF
Ahmet Şimşek 193-222
Kültür ve Medeniyet Bağlamında Batı Merkezci Eğitim ve Eleştirisi PDF
Mustafa Gündüz 223-243
‘Avrupa’dan içeri Avrupamerkezcilik’ Avrupamerkezciliğin Tezâhürü Olarak İlerlemecilik ve Onsekizinci Yüzyıl Habsburg Monarşisi ve Rus Çarlığı Tarihyazımı PDF
Yasir Yilmaz 245-269
Güneydoğu Asya’da Avrupamerkezci Tarihyazımının İtici Güçlerini Anlama Konusunda Bir Deneme PDF
Mehmet Özay 271-282
Rönesans’tan 19. Yüzyıla Avrupa Tarihyazımında İlerleme Fikri, Dönemselleştirme ve Orta Çağ Avrupa Tarihi Algısı PDF
Fatih Durgun 283-304
Marx’ın Adaleti: Marx’ın Düşüncesinde “Etik”in İzini Sürmek PDF
Halil İbrahim Yenigün 305-322

Değerlendirme Makaleleri

Avrupamerkezciliğin Bir Yansıması Olarak Oryantalist Söylem: Kültürel Ödünç Alma Kavramı PDF
Fatma Kızıl 323-332
Avrupamerkezcilik ve Türk Tarih Tezi PDF
Ali Satan 333-342

Değerlendirme

Kara Atena (Eski Yunanistan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi? 1785-1985) PDF
Reyhan Ünver 343-346
Tarih Hırsızlığı PDF
Halil İbrahim Erol 347-352
Sömürgeciliğin Dünya Modeli Coğrafi Yayılmacılık ve Avrupamerkezci Tarihi PDF
Arda Deniz 353-355
The Eurocentric Conception of World Politics PDF
Mustafa Alican 356-360
The role of the Arab-Islamic world in the rise of the west: Implications for contemporary trans-cultural relations PDF
Kenan Tekin 361-364
Batı İslam Algısının Arkeolojisi PDF
Haris Ubeyde Dündar 365-368
Avrupa Tarihi’nin Oluşumu PDF
Gülçin Tunalı 369-371
Eight Eurocentric Historians PDF
Fatih Durgun 372-376
Yazarın ve Okurun Hakkını Gasbeden Bir Çeviri: Sağlığın Gaspı PDF
Murat Dinçer Çekin 377-397


ISSN: 2146-7099