Zamanın Sanat Eseri Üzerindeki Etkisi: Holocaust Filmlerinin Hermenötik Bir Okuması

Abdullah Başaran

Özet


Bu makalenin amacı, ön yargı ve tarihsellik kavramlarının bir soykırım filmi yönetmenininyaşadığı zaman dilimi ile olan yakın ilişkisi üzerinde durmaktır. Zira kişinin zamansallığı, Holocaustgibi bir tarihsel olaya yönelik verdiği/vereceği sanatsal tepkisini kaçınılmaz olarak şekillendirir. Buminvalde, bir olayın zamanı temel alınarak insanların şu şekilde sınıflandırılması düşünülebilir:Kurbanlar ve hayatta kalanlar, hayatta kalmış olanların soykırımdan sonra doğan çocukları, olayave hayatta kalanlara şahit olan diğer insanlar ve soykırımdan sonra doğanlar. Bu şekliyle, makaleninana argümanına göre film yönetmeninin yaşadığı zaman dilimi, kendi ön yargılarının oluşumuve Holocaust’a tarihsel bir vaka olarak yaklaşımı bağlamında, çalışmasını değerlendirebileceğimizkıstaslardan biri olacaktır. Ancak dikkat edilmelidir ki bu çalışma, herhangi bir kategoridekiyönetmenlerin filmlerinin Holocoust’u tasvir ve temsil etmesi bakımından diğer kategorilerdekifilmlerden daha iyi olduğunu iddia etmeyecektir. Aksine yönetmenlerin kendi tecrübelerinihikâyeleştirmek ya da olayın önemine işaret etmek istediklerinde iki aşamalı bir dilsel boşluğunaçığa çıktığına değinilecektir.


Anahtar Kelimeler


Soykırım, Holocaust, Ön yargı, Hans-Georg Gadamer, Differend, Film

Referanslar


Adorno, T. W. (1983). Prisms (Trans. S. Weber, & S. W. Nicholsen). Cambridge, Mass: MIT Press.

Agamben, G. (1999). Remnants of Auschwitz: The witness and the archive (Trans. D. Heller-Roazen). New

York: Zone Books.

Batchen, G. (2012). Revenant. In T. Simon, H. Bhabha, G. Batchen, & A. Watters (Ed.), A living man declared

dead, and other chapters. I-XVIII I-XVIII (pp. 739-753). New York: Gagosian Gallery.

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation (Trans. S. F. Glaser). Ann Arbor: University of Michigan

Press.

Ben-Ghiat, R. (2001). The secret histories of Roberto Benigni’s life is beautiful. The Yale Journal of

Criticism, 14(1), 253-266.

Brodzki, B. (2001). Trauma inherited, Trauma reclaimed: Chamberet: Recollections from an ordinary

childhood. The Yale Journal of Criticism, 14(1), 155-167.

Caputo, J. D. (1992). A phenomenology of moral sensibility. In G. F. McLean, & F. E. Ellrod (Ed.),

Philosophical foundations for moral education and character development: Act and agent (pp. 191-210).

Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy.

Card, C. (2003). Genocide and social death. Hypatia, 18(1), 63-79.

Eaglestone, R. (2004). The Holocaust and the postmodern. Oxford: Oxford University Press.

Flanzbaum, H. (2001). ‘But wasn’t it terrific?’: A defence of liking life is beautiful. The Yale Journal of

Criticism, 14(1), 273-286.

Gadamer, H-G. (1976). Philosophical hermeneutics (Ed.), D. E. Linge. Berkeley: University of California

Press.

Gadamer, H-G. (2013). Truth and method (Reprinted ed.) (Trans. J. Weinsheimer, & D. G. Marshall). New

York: Bloomsbury Academic.

Glowacka, D. (2002). Disappearing traces: Emmanuel Levinas, Ida Fink’s literary testimony, and

Holocaust art. In D. Glowacka, & S. Boos (Ed.), Between ethics and aesthetics: Crossing the boundaries (pp.

-115). Albany: State University of New York Press.

Godfrey, M. (2007). Abstraction and the Holocaust. New Haven: Yale University Press.

Kertész, I. (2001). Who owns Auschwitz? (Trans. J. MacKay). The Yale Journal of Criticism, 14(1), 267-272.

Leaman, O. (2003). The Holocaust and the possibility of art. In E. Gerrard, & G. Scarre (Ed.), Moral philosophy

and the Holocaust (pp. 247-255). Aldershot, Hants: Ashgate.

Linge, D. E. (1976). Editor’s introduction. In Philosophical hermeneutics. Berkeley: University of California

Press.

Ricoeur, P. (1976). Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning. Fort Worth, Tex: Texas

Christian University Press.

Sim, S. (2011). The Lyotard dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Simon, T. (2012). The stories behind the bloodlines. TED: Ideas worth spreading. Retrieved 22 Nov, 2013

from http://www.ted.com/talks/taryn_simon_the_stories_behind_the_bloodlines.html.

Sontag, S. (2003). Regarding the pain of others. New York: Farrar, Straus and Giroux.

The Human Rights (Oct 30, 2013). Convention on genocide. Retrieved November 14, 2013 from http://

www.hrweb.org/legal/genocide.html.

Worsley, R. (2012). Narratives and lively metaphors: Hermeneutics as a way of listening. Person Centered

& Experiential Psychotherapies, 11(4), 304-320.

Young, J. E. (1992). The counter-monument: Memory against itself in Germany today. Critical Inquiry,

(2), 267-296.

Young, J. E. (1998). The Holocaust as vicarious past: Art Spiegelman’s ‘Maus’ and the afterimages of history.

Critical Inquiry, 24(3), 666-699.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.